Olayın kahramanıyla olayı aktaran aynı kişidir.

Üçüncü gün şafak sökmeden kardeşi ile nişanlısını bir araya getirmiş, zamanı geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele geri dönüyordu. Fakat yağmur, yürümesine mâni olmuştu. Geçtiği dağlarda kaynaklar sel hâline gelmiş, dereler ırmak hâlini almıştı. Yolcu, değneğine dayana dayana bir ırmağın kenarına geldiği zaman, çoğalan suların iki kıyıyı birleştiren köprüyü yıkıp götürdüğünü ve kemerlerin harap olduğunu gördü. Böyle bir engel karşısında ümitsizliğe düşerek kıyıda çırpınmaya, sabırsız bakışlarla uzakları süzmeye başladı.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Olayın kahramanıyla olayı aktaran aynı kişidir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Öyküleyici anlatımla kaleme alınmıştır.
Olay, kişi, zaman ögelerine yer verilmiştir.
Betimleyici ögeler kullanılmıştır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.