Türk Medeni Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aşağıdaki inkılaplardan hangisini yaparken batılı bir ülkeyi örnek almıştır?

Türk Medeni Kanunu

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Medreselerin kapatılması
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.