12π - 9√3

Şekildeki O merkezli yarım çemberde |AC| = 6√3 cm ve m(BAC) = 30° dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

12π - 9√3

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
12π - 6√3
2π + 3√3
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 136 kez cevaplandı.

57 kez doğru cevapladı.

79 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.