İslam kültüründe hükümlere sahih örf ve adetler de dayanak oluşturur.

İslam hukukunda, hakkında Kur’an ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir.
Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

İslam kültüründe hükümlere sahih örf ve adetler de dayanak oluşturur.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İslam dini, örf ve âdetlere öncelik verir.
Farklı dinlerin oluşmasında örf ve adetlerin etkisi vardır.
İslam’ın temel inanç esaslarında örf ve adetlere göre değişiklik yapılabilir.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 28 kez cevaplandı.

18 kez doğru cevapladı.

10 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.