IV

I. Hâkimiyet ve egemenlik tek bir kişinindir.
II. Egemenliğin kaynağı ve sahibi bir gruba, sınıfa veya zümreye aittir.
III. Devlet, din kurallarına göre yönetilmektedir.
IV. Egemenlik milletindir.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi demokratik bir devlete aittir?

IV

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I
II
III
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.