You brakes aren't working properly

You’re driving when you see this light. What does it mean?

You brakes aren't working properly

Çözüm

If the brake warning light comes on, you should have the vehicle checked immediately. Most of the time, the brake warning light indicates that your vehicle has a low brake fluid level, but the brakes could be leaking which may result in you being unable to brake at all.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

0 sınavda sorulmuş.