I, II ve III.

Hâl değişimi sıcaklığında olmayan saf bir madde ısı aldığında yada ısı kaybettiğinde sıcaklığı değişir.
Buna göre maddenin sıcaklığındaki bu değişim ile ilgili;
I. Isı miktarı ile doğru ortantılıdır.
II. Isı sığası ile ters orantılıdır.
III. Kütle ile ters ortantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

I, II ve III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız II.
Yalnız I.
Yalnız III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 67 kez cevaplandı.

34 kez doğru cevapladı.

33 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.