I, II ve III.

Michelson-morley deneyi sonucuna göre;
I. Ether hipotezinin geçerli olmadığı ispatlandı.
II. Boşlukta ışık hızının her doğrultu ve yönde aynı değere sahip olduğu ortaya konuldu.
III. Işığın yayılması için hiçbir ortama gerek duymayan elektromanyetik dalga olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

I, II ve III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız II.
I ve II.
I ve III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 32 kez cevaplandı.

18 kez doğru cevapladı.

14 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.