Rıdvan Biatı

“Andolsun ki o ağacın altında sana söz verirlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir…”
(Fetih suresi, 18-19. ayetler)
Bu ayetlerde altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Rıdvan Biatı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I. Akabe Biatı
Hudeybiye Antlaşması
II. Akabe Biatı
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 12 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

9 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.