Ahmedî

Tasavvuf düşüncesinin yaygın olduğu XIV. yüzyılda din dışı konularda şiirler yazdı. Kaside, gazel ve mesnevilerde aşk konusunu işledi. Divan edebiyatındaki mazmunların yerleşmesinde etkili oldu. Sanatçının Cemşid ü Hurşit adlı mesnevisi vardır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Ahmedî

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yunus Emre
Hoca Dehhâni
Taşlıcalı Yahya
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 32 kez cevaplandı.

11 kez doğru cevapladı.

21 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.