Köken bilim (Etimoloji)

Edebiyat Öğretmeni Yavuz Bey dil ve anlatım dersinde, “ağaç” kelimesinin Uygurca kökenli olduğunu ve bu kelimenin ilk hâlinin “ıgaç” olduğunu söylemiştir.
Yavuz Bey’in vermiş olduğu bu bilgi, dil bilgisinin hangi kolunun inceleme alanına girer?

Köken bilim (Etimoloji)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ses bilgisi (Fonetik)
Biçim bilgisi (Morfoloji)
Anlam bilim (Semantik)
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.