Bireylerde yalnızlık duygusu oluş turur.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların özeliklerinden biri değildir?

Bireylerde yalnızlık duygusu oluş turur.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Gruplar göreli bir sürekliliğe sahiptir.
Üyelerinin arasında iş bölümü vardır.
Her grubun kendine has ortak değerleri ve amaçları vardır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 22 kez cevaplandı.

20 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.