Şiir yazabilmek için dilin tüm imkânlarından yararlanmak gerektiğine

Şiirde, mısralar içinde yerlerini alan kelimelerin yarattığı sesten ayrı bir anlam yoktur. Bir şiirin sesi ve anlamı, bedenle ruh gibidir; o kadar kaynaşmıştır. Böyle olunca saf ve gerçek bir şiirde söylenen ancak bir türlü söylenebilir. Yani söylenmiş olduğu gibi söylenir. Oysa bir düşünceyi nesir dili ile türlü şekillerde söyleyebiliriz. Canınız kahve mi istiyor, bunu türlü türlü söyleyebilirsiniz, anlam birdir. Şiire gelince iş değişir. Şiirdeki bir mısrada kelimelerin yerlerini değiştirdiniz mi şiirden iz bile kalmaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Şiir yazabilmek için dilin tüm imkânlarından yararlanmak gerektiğine

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Şiir dili ile düzyazı dilinin farklı özelliklere sahip olduğuna
Şiirde ahenk ve manayı birbirinden ayırmanın mümkün olmadığına
Bir şiirin sözcüklerinin yerini değiştirmenin şiiri yok etmek anlamına geldiğine
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 14 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

6 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.