Kişilerin istediği zaman ve sayıda çocuk sahibi olma özgürlüğü

1965 yılında yapılan Nüfus Planlaması Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

Kişilerin istediği zaman ve sayıda çocuk sahibi olma özgürlüğü

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Bebek ölüm hızının azaltılması
Ailenin çağdaş kurum ve hizmetlerle desteklenmesi
Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin birlikte yürütülmesi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.