Halifeliğin kaldırılması

TBMM tarafından halife olarak seçilen Abdülmecit Efendi’nin yetkilerini aşarak padişah gibi davranması, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasına gerekçe olmuştur?

Halifeliğin kaldırılması

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Saltanatın kaldırılması
Tekke ve türbelerin kapatılması
Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.