Mürcie

Aşağıdaki mezheplerden hangisi Hâricîlerin aşırı fikirlerine, şiddet eylemlerine ve siyasi çekişmelere bir tepki olarak doğmuştur?

Mürcie

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Eş’ariyye
Selefiyye
Maturidiyye
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 106 kez cevaplandı.

48 kez doğru cevapladı.

58 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.