Millî politikayı yürütürken liderin görüşünü dikkate almak

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden değildir?

Millî politikayı yürütürken liderin görüşünü dikkate almak

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
Millî sınırlarımız içinde kalmak
Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.