I, II ve III

Isı maddelerin taneciklerinin sahip olduğu enerjilerin toplamıdır. Maddeler arasındaki enerji aktarımı ısı ile olur.
Buna göre ısı ile ilgili;
I. Skaler bir büyüklüktür.
II. Birimi Joule veya Kalori’dir.
III. Kalorimetre kabı ile ölçülür.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I, II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I ve II
Yalnız III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 26 kez cevaplandı.

16 kez doğru cevapladı.

10 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.