Takvim-i Vakayi – Ceride-yi Havadis

Edebiyatımızda ilk resmî gazete _________, ilk yarı resmî gazete ise ________ kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

Takvim-i Vakayi – Ceride-yi Havadis

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tasvir-i Efkâr – Tercüman-ı Ahval
Ceride-yi Havadis – Tasvir-i Efkâr
Tercüman-ı Ahval – Ceride-yi Havadis
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 55 kez cevaplandı.

18 kez doğru cevapladı.

37 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.