Atabetü’l Hakayık

Eser, 102 dörtlük ve kırk beyitten oluşur. Eserde edep, ahlak, töre ve dinî konularda öğütler verilmiştir. Geçiş Dönemi’nin özelliklerini tam anlamıyla yansıtan bir eserdir.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Atabetü’l Hakayık

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Divan-ı Hikmet
Kutadgu Bilig
Divanü Lûgati’t Türk
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 59 kez cevaplandı.

20 kez doğru cevapladı.

39 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.