Bir toplumun birçok özelliği o toplumun diline yansır.

Bundan bin yıl sonra bir bilim adamının Türklerle ilgili bir araştırma yapmakla görevlendirildiğini varsayalım. Türklerle ilgili hiçbir bilgisi, ilişkisi olmayan bu araştırmacı herhangi bir yoldan, önce dilimizi iyi öğrenme olanağı bulsa yalnızca Türkçenin söz varlığını inceleyerek ülkemizin 20. yüzyılda hangi koşullar içinde bulunduğunu, bizde hangi kavramların önem taşıdığını ve hangi uluslarla ilişki kurduğumuzu saptayabilir.
Bu parçada dille ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Bir toplumun birçok özelliği o toplumun diline yansır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dil, gelişen canlı bir varlıktır.
Dil incelemeleri, çok zaman gerektiren bir uğraştır.
Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.