Bir mezhebi taklide dayalı yaklaşımın öne çıkarılması

Yeni İlm-i Kelam hareketiyle birlikte klasik kelamın kapsam ve içeriği ile yönteminde bazı değişiklikler yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi değişiklik yapılan bu konulardan biri değildir?

Bir mezhebi taklide dayalı yaklaşımın öne çıkarılması

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Mekanizm fikrinin temelsizliği üzerinde durulması
İslam dininin diğer dinlerle mukayese edilmesi
Bilim-din ilişkisinin çözümlenmeye çalışılması
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 35 kez cevaplandı.

11 kez doğru cevapladı.

24 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.