İsmet Paşa Hükûmetinin istifası

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı’nın sonuçlarından biri değildir?

İsmet Paşa Hükûmetinin istifası

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
İstiklal Mahkemelerinin yeniden kurulması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.