Millî Korunma Kanunu

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomiyi ve fiyatları denetim altına almak için aşağıdaki kanunlardan hangisi çıkarmıştır?

Millî Korunma Kanunu

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Türk Medeni Kanunu
Soyadı Kanunu
Kabotaj Kanunu
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 491 kez cevaplandı.

316 kez doğru cevapladı.

175 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.