Edip Ahmet

Karahanlı dönemi şairlerinden biridir.
12.yy sonu ile
13.yy başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Atabetü’l Hakâyık adlı ahlaki, öğretici tarzda bir eser meydana getirmiş olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Edip Ahmet

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ahmet Yesevî
Yusuf Has Hacip
Kaşgarlı Mahmut
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.