“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya buyurduğumuzu Allah size de din kıldı...”(Şûra suresi, 13. ayet)

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (sav.) kadar gelen dinlerin ortak adı İslam’dır. Peygamberlerin getirdiği emir ve yasaklar farklı olsa da İslam’ın inanç ve genel ahlâk ilkeleri kesinlikle değişiklik göstermemiştir.
Bu metni destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya buyurduğumuzu Allah size de din kıldı...”(Şûra suresi, 13. ayet)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
“Kim, Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır?..”(Ahkâf suresi, 4. ayet)
“Hak Rabb’inizdendir; artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...”(Kehf suresi, 29. ayet)
“Şüphesiz din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkûmdur. Yapmakta olduklarını hepsi batıldır.”(A’râf suresi, 139. ayet)
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 238 kez cevaplandı.

155 kez doğru cevapladı.

83 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.