Yalnız III

I. Eski Taş Çağı
II. Orta Taş Çağı
III. Cilalı Taş Çağı
Arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen bulgulara dayanarak, yukarıdaki Tarih Öncesi Dönemlerin hangisi için “Bu bulgulara bakacak olursak o dönemde; tarıma, hayvancılığa, ticarete ve sanayiye dayalı bir ekonomi mevcutmuş.” iddiasında bulunabiliriz?

Yalnız III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I, II ve III
Yalnız II
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.