Tevfik Fikret

Recaizâde Mahmut Ekrem, 1891’den beri çıkmakta olan Servet-i Fünûn dergisini bir sanat ve ede biyat dergisi hâline getirmek istemektedir. Bunun için Galatasaray Lisesinden öğrencisi olan _________ ’i derginin yazı işleri müdürlüğüne getirir. Böylece diğer dergilerde yazan gençler de bu dergi etrafında toplanır ve yeni bir edebiyat çığırı başlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Tevfik Fikret

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Cenap Şahabettin
Ömer Seyfettin
Süleyman Nazif
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.