N2O4 <----> Diazot pentaoksit

Aşağıda verilen kovalent bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?
Bileşik formülü <----> Bileşik adı

N2O4 <----> Diazot pentaoksit

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
SO2 <----> Kükürt dioksit
S2O3 <----> Dikükürt trioksit
N2O <----> Diazot monoksit
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 306 kez cevaplandı.

142 kez doğru cevapladı.

164 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.