Kutadgu Bilig

Karahanlılar devrinde, 1068 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan eser bir siyasetnamedir. Eserde iyi bir devlet yönetimi için yönetim kadrosunda bulunan kişilerin ne gibi nitelikler taşıması gerektiği belirtilir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Kutadgu Bilig

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kültigin Anıtı
Divanü Lügati’t-Türk
Atabetü’l-Hakayık
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 4 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.