Hz. Muhammed’in, atalarının inançlarına hoşgörüyle yaklaştığı

Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden kafilenin başkanı Cafer b. Ebi Talip’in Habeş Kralı Necaşi’nin huzurunda söyledikleri arasında yer almaz?

Hz. Muhammed’in, atalarının inançlarına hoşgörüyle yaklaştığı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Cahiliye döneminde kuvvetlilerin zayıfları ezdiği
Hz. Muhammed’in güçsüzlerin yanında yer aldığı
Hz. Muhammed’in yetim malı yemeyi yasakladığı
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.