tafsili

İnanılacak şeylerin her birini açık ve geniş bir şekilde öğrenip bunlara ayrıntılı olarak inanmaya _________ iman denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

tafsili

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
tecdidi
icmali
taklidi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 132 kez cevaplandı.

49 kez doğru cevapladı.

83 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.