Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

Öğrenme, insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. Ancak çocukluk ve gençlik süreci, eğitimin yoğun ve etkin olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde verilen eğitim, çocuğa ve gence toplum içinde insanlarla uyumlu yaşama becerisi kazandırmaya, başka bir deyişle yaşama sanatını kazandırmaya yöneliktir.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
Bilimsel bir metinden alınmıştır.
Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 4 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.