I ve II.

Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi X(m) = 5 cos3t bağıntısı ile veriliyor.
Buna göre;
I. Periyotu 2 s dir.
II. Genliği 5 m dir.
III. Frekansı 5 s–1 dir.
hareket için verilen fiziksel büyüklüklerden hangileri doğrudur?
(π = 3 alınacak)

I ve II.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
II ve III.
I, II ve III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 4 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

3 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.