İnkılaplara karşı olmaları

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır:
• Menemen Olayı
• İzmir Suikastı
• Şeyh Sait İsyanı Bu olayların ortak özelliği için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

İnkılaplara karşı olmaları

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dinî hareketler olmaları
Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları
Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 5 kez cevaplandı.

5 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.