Ekber ve Erşed sistemine geçilmesiyle

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerin hangisi ile sona ermiştir?

Ekber ve Erşed sistemine geçilmesiyle

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
Islahat Fermanı’nın kabul edilmesiyle
Kanun-i Esasi’nin uygulanmasıyla
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 534 kez cevaplandı.

385 kez doğru cevapladı.

149 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.