Rubai

Aşağıdakilerin hangisi divan şiirinde beyitlerle kurulan nazım şekillerinden değildir?

Rubai

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Mesnevi
Gazel
Kaside
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 24 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

16 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.