IV.

(I) Köyün dar sokakları içine girmiştik, evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. (II) Bu evler; yağmurdan çürüyüp kararmış, sert rüzgârlardan bir yana çarpılmış hâldeydi. (III) Altlarında dört direkten ibaret ahırlar, üstlerinde asma merdivenle çıkılan bir iki oda… (IV) Bu köy, şimdiye kadar gördüğüm köylerden hiçbirisine benzemiyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici anlatım özellikleri yoktur?

IV.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
II.
III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.