Verimlilik – Rezerv

Aşağıdakilerden hangisi bir doğal kaynağın işletilebilirliğini daha çok etkiler?

Verimlilik – Rezerv

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Nüfus – İklim
Coğrafi konum – Yükselti
Teknolojik araçlar – Ulaştırma
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.