Sözcüklerde dil bilgisi bakımından erkek ve dişi tür ayrımı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi Ural Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?

Sözcüklerde dil bilgisi bakımından erkek ve dişi tür ayrımı vardır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ünlü uyumu vardır.
Sondan eklemeli bir yapısı vardır.
Bazı ekler çekim eki olmalarına rağmen yapım eki olarak da kullanılır.
Sondan eklemeli bir yapıya sahiptir.
Ses, yapı ve söz dizimi bakımından benzerlikler bulunur.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 9 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.