Musiki

Ney, kudüm, tambur, bendir gibi kavramlar aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile ilgilidir?

Musiki

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Mimari
Resim
Edebiyat
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 7 kez cevaplandı.

6 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.