Dede Korkut adlı bilge kişinin ve çocuklarının hayatı anlatılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinin bir özelliği değildir?

Dede Korkut adlı bilge kişinin ve çocuklarının hayatı anlatılmaktadır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
15.yüzyılda yazıya geçirilen, destanhikâye özelliği taşıyan metinlerden oluşmaktadır.
Eserin içinde, her biri ayrı bir bütün oluşturan 12 hikâye yer almaktadır.
Eserin geniş adı Oğuz Boyu’nun dili ile Dede Korkut Kitabı’dır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.