+ <----> - <----> -

Sürtünmesiz düşey düzlemde, düzgün elektrik alanında K ve L yüklü iletken levhalar arasındaki yükü q ve kütlesi m olan cisim şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, K, L ve q’nun yük cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
K <----> L <----> q

+ <----> - <----> -

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
+ <----> + <----> +
- <----> - <----> -
- <----> - <----> +
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 108 kez cevaplandı.

34 kez doğru cevapladı.

74 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.