I, III ve V.

I. Sone
II. Gazel
III. Terzarima
IV. Koşma
V. Serbest müstezat
Yukarıda numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri Servetifünun Dönemi’nde kullanılmıştır?

I, III ve V.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I, II ve IV.
II, III ve IV.
III, IV ve V.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 21 kez cevaplandı.

15 kez doğru cevapladı.

6 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.