Cafer es-Sadık

• Hadis ilminde otorite olarak kabul edilmiştir.
• Görüşleri sonucu ortaya çıkan mezhep “İmamiyye” olarak bilinir.
• Soyu baba tarafından Hz. Ali’ye, anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e dayanmaktadır.
Bu bilgiler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

Cafer es-Sadık

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İmam Eş’ari
Numan b. Sabit
İmam Maturîdi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 847 kez cevaplandı.

472 kez doğru cevapladı.

375 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.