Turizm gelirleri geçen yıla oranla artmıştır.

• 484 dizeden oluşmuştur.• Ahlaki, öğretici tarzda yazılmış manzum bir eserdir.
• Eserin tamamı dörtlük ve beyitlerden oluşmuştur.
• Çağatay lehçesiyle Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

Turizm gelirleri geçen yıla oranla artmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Divanı Hikmet
Kutadgu Bilig
Divanü Lügati’tTürk
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.