Aşere-i mübeşşere

Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenen on sahabe için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?

Aşere-i mübeşşere

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ehl-i beyt
Ashab-ı suffe
Hulefa-i raşidîn
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 48 kez cevaplandı.

28 kez doğru cevapladı.

20 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.