Açlık, nefret, kıskançlık, hırs gibi en ilkel dürtü ve arzuları içerir.

Üst benlik olarak da adlandırılan süper ego ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Açlık, nefret, kıskançlık, hırs gibi en ilkel dürtü ve arzuları içerir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kişiliğin toplumsal değerlerle ilgili ahlaki yanını ifade eder.
İnsanların davranışlarını toplumdaki değerlere göre yorumlar.
Bireyin vicdanı olma özelliği taşır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 400 kez cevaplandı.

209 kez doğru cevapladı.

191 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.