nutuk – hitabet – hatip

Söylev kavramı eskiden _________ terimiyle karşılanır; topluluk önünde konuşma sanatına _________ , söylevciye de _________ denirdi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

nutuk – hitabet – hatip

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
nutuk – hatip – hitabet
hitabet – hatip – nutuk
hatip – nutuk – hitabet
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.