How can I get to the zoo

Mary : Excuse me! _________?
Tim : Go ahead. Take the second right. It is on your left.

How can I get to the zoo

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
How is it going
What is Mary’s occupation
What nationality is Tim
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1296 kez cevaplandı.

601 kez doğru cevapladı.

695 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.